Agencja Reklamy Wenecja została poproszona o wsparcie w budowaniu wizerunku Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk jako jednostki naukowej inicjującej międzynarodową dyskusję o ważnych dla tej gałęzi nauki zagadnieniach.

Istotna była także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami z całego świata reprezentującymi zarówno naukę, jak i biznes.

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk to jednostka zajmującą się badaniami z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska. Ważnym obszarem działalności IMG PAN jest problematyka naukowa dotycząca górnictwa, w tym bezpieczeństwa prowadzenia prac podziemnych i ich wpływu na środowisko.

Co robiliśmy? Szczegółów opisać nie możemy, lecz działo się wiele – nie tylko na powierzchni ziemi… Wpieraliśmy komunikacyjnie wydarzenia o randze międzynarodowej, stworzyliśmy system identyfikacji graficznej, byliśmy odpowiedzialni za opracowanie oraz produkcję materiałów reklamowych, pakietów konferencyjnych, doradztwo marketingowe, a do tego wszystkiego dodaliśmy nasze pomysły kreatywne.
Przy okazji poszerzyliśmy naszą wiedzę o geomechanice w budownictwie podziemnym, obliczeniach deformacji powierzchni i górotworu oraz szczelinowaniu hydraulicznym.

Dzięki współpracy z Instytutem Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk umiemy budować mosty komunikacji pod ziemią.

Jeśli uważasz, że Twoja działalność jest tak specjalistyczna, że żadna agencja reklamowa nie jest w stanie Ci pomóc – napisz do Wenecji. Chętnie podejmiemy wyzwanie.