Z doświadczenia wiemy, że coraz więcej firm odczuwa potrzebę uporządkowania i dostosowania marketingu do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Równocześnie niełatwo o wiedzę, jakie działania marketingowe sprawdzają się w innych firmach? Świeże spojrzenie „z zewnątrz” oraz doświadczenie biznesowo-marketingowe osób zaangażowanych w ten proces z pewnością przekładają się na skuteczność tworzonych rozwiązań. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby dokonać zmian w obszarze marketingu, zapraszamy do Wenecji.