Zadaniem Agencji Reklamy Wenecja było przygotowanie strategii, harmonogramu działania, kampanii informacyjnej, materiałów merytorycznych oraz pomoc w przeprowadzeniu dialogu społecznego z mieszkańcami miasta.

Przedmiotem dialogu była planowana inwestycja, która wzbudzała wiele emocji.

Cele kampanii:

  • dotarcie z akcją informacyjną do jak największej liczby mieszkańców
  • zaproszenie mieszkańców do czynnego udziału w dialogu społecznym w formie tradycyjnej i elektronicznej

Zespół Wenecji był na co dzień obecny w rozmowach władz miasta z mieszkańcami, radnymi, samorządami innych miast oraz prasą. Prowadził również bieżący research komentarzy mieszkańców tak, aby móc w krótkim czasie odpowiedzieć na wyrażane przez nich pytania i wątpliwości.

W projekcie wykorzystano różnorodne narzędzia marketingowe, które pozwoliły dotrzeć
z informacją do osób w każdym wieku, używających i nieużywających Internetu. Żadna grupa mieszkańców nie mogła zostać pominięta.

Ilość osób, która wzięła udział w końcowej ankiecie, była porównywalna do ankiet przeprowadzanych w czterokrotnie większych miastach w Polsce.

Na wszystkich etapach dialogu społecznego Agencja Reklamy Wenecja zadbała również o regularny przekaz dla mediów lokalnych oraz o komunikację w obszarze mediów społecznościowych.