DIALOG SPOŁECZNY 

 

Projekty i inwestycje przeprowadzane przez samorządy czy spółki miejskie, wymagają dialogu i konsultacji społecznych. Obecnie proces ten ulega profesjonalizacji.

Większość konsultacji stała się nie tylko wymogiem prawnym, ale również poważnym narzędziem rozmowy ze społecznością, która na skutek wprowadzenia projektu czy zrealizowania inwestycji odczuje bezpośrednio lub pośrednio skutki zmian.

Konsultacje nierzadko są połączone z akcją informacyjną, która również powinna zostać przeprowadzona z pełnym zaangażowaniem ze strony władz.

Coraz częściej przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz akcji informacyjnych zleca się firmom zewnętrznym, które mają doświadczenie w komunikacji. Pozwala to podnieść poziom dialogu, oferowanych materiałów oraz ulepszyć strategię transparentnego działania.

Rozmowy z lokalną społecznością prowadzą również firmy prywatne i korporacje, głównie w przypadku planowania inwestycji, ale nie tylko. Obecnie duży nacisk kładzie się na CSR, ponieważ przedsiębiorstwa chcą być aktywną częścią osiedli, dzielnic i miejscowości.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu dialogu społecznego, a także w przygotowaniu strategii i materiałów służących w akcjach informacyjnych.

Konsultacje, negocjacje i rozmowy z mieszkańcami, interesariuszami, radami miast, bywają bardzo trudne. Pomagamy umiejętnie je przeprowadzić i dobrać odpowiednie narzędzia komunikacji.
W dialogu społecznym, któremu nieustannie przyglądają się media lokalne, a niekiedy również ogólnopolskie – nie ma miejsca na błędy. Planowanie, zarządzanie kryzysem, przewidywanie biegu wydarzeń, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Mamy je i chętnie się nim dzielimy.

Czym się zajmujemy?

01

Konsultacje społeczne

Precyzyjny research i plan działania – to początek dobrego dialogu. Zbadanie potrzeb mieszkańców otwiera pole do profesjonalnej rozmowy.

02

Akcja informacyjna

Mieszkańcy powinni móc znaleźć w materiałach informacyjnych online i offline odpowiedzi na najważniejsze pytania, które ich niepokoją.

03

Negocjacje i spotkania

Tu nie ma miejsca na błędy. Stając naprzeciwko mieszkańców i interesariuszy trzeba być gotowym na każdy scenariusz.

Jak możemy pomóc?

Budujemy profesjonalną przestrzeń dialogu

Prowadzimy przemyślaną komunikację

Dbamy o najwyższą jakość materiałów informacyjnych

Potrafimy reagować na bieżąco na sytuacje związane z działaniami mieszkańców oraz mediów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 

Wizerunek odpowiedzialnej firmy i świetnego pracodawcy jest obecnie bezcenny na rynku.

Jeśli chcesz, aby Twoja firma była społecznie odpowiedzialna, przede wszystkim pomyśl o strategii działania. Które pomysły mają szanse na powodzenie? Czy chcesz działać na rzecz lokalnej społeczności, czy wolisz zrealizować dużą kampanię społeczną? Pamiętaj, że w zakres CSR wchodzą również działania wewnętrzne firmy – np. programy dla pracowników, podnoszące ich kwalifikacje. Można także pomyśleć o wolontariacie.

Społeczność lokalna

Jak określić wspólny cel z lokalną społecznością? Jak zostać jej częścią jako firma lub instytucja? Wspólnie znajdziemy odpowiedź.

Kampania społeczna

Twoim i naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z precyzyjną, klarowną informacją.

Media

Bieżący kontakt z mediami pozwala na autentyczny przekaz i skuteczną komunikację. Media lokalne i ogólnopolskie powinny otrzymywać profesjonalne materiały o Twoim przedsięwzięciu.

Komunikacja wewnętrzna

Jeśli Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie – zakomunikuj to tak, aby zarazić pracowników ideą, którą promujesz.

Dlaczego warto z nami
współpracować?

Doradztwo CSR to nasza mocna strona

Pomagamy zarówno w wyborze sposobu działania, jak i w realizacji konkretnego celu

Odpowiednio komunikujemy przebieg całego programu

Czujemy puls miast

Zaufali nam