Loża Kobiet Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie została powołana w celu wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet oraz szeroko pojętej wymiany doświadczeń a także nawiązywania relacji biznesowych.

Bardzo się cieszymy, że Elżbieta Wyrobiec, współwłaścicielka i prokurent Agencji Reklamy Wenecja, została wybrana Przewodniczącą Loży Kobiet Biznesu IPH!

Prezydium w składzie:
Jadwiga Adam
Magdalena Makieła
Agata Paciorek
Jadwiga Wiśniowska

zarekomendowało a pozostałe Członkinie Loży Kobiet Biznesu poparły kandydaturę Elżbiety Wyrobiec na przewodniczącą.

Loża Kobiet Biznesu spotyka się regularnie, podejmując aktualne tematy związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, prawem, gospodarką, marketingiem, rozwojem marki osobistej a także bieżące tematy społeczne i dotyczące działalności charytatywnej. Zrzeszone w Loży Kobiety uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, wykładach, które wspomagają wymianę doświadczeń biznesowych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

Nowo wybrana przewodnicząca – Elżbieta Wyrobiec – tuż po wyborze powiedziała:

„Niniejszym dziękuję Prezydium Loży Kobiet Biznesu – Członków Założycielek – za zaufanie i powierzenie mi przewodniczenia naszej Organizacji oraz Szanownym Koleżankom za życzliwe przyjęcie. To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Jednocześnie dziękuję Renacie Grzybczak , która była gościem wczorajszego spotkania – szefowej Fundacji Światło dla Syrii za to, że chciała nam opowiedzieć swoją fascynującą historię o pomocy udzielanej Syryjczykom: dużym i małym. I Bożenie Raciborskiej za prezentację swojej aktywności biznesowej. Wyrazy uznania!”

Gratulacje od Zespołu Agencji Reklamy Wenecja!