Propagujemy dobro

„My wiemy, że jest dobro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne, a sięga ducha i działa w nim tajemnie…” – S. Żeromski

Agencja Reklamy Wenecja wie, że jest dobro i chce je propagować. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Piękne Anioły.

Historia Pięknych Aniołów to historia ludzi, którzy postanowili własną pracą i zaangażowaniem zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Najpierw na lokalną skalę – teraz pomagają już dzieciom w całej Polsce. Podstawowym celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin przez odmianę ich warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych bądź też modernizację innych pomieszczeń, np. sal w szpitalach, hospicjach czy aresztach (sale widzeń dla dzieci i rodziców). Dzięki projektom takim jak Słoneczne Pokoje, Tęczowe Sale czy Dodaj Skrzydeł wymierną pomocą zostało objętych już kilka tysięcy dzieci, lecz potrzeby wciąż są ogromne.

Naszym zadaniem jest wsparcie komunikacyjne stowarzyszenia. Nie tylko prowadzimy profile w mediach społecznościowych, ale też podejmujemy szeroko zakrojone działania, by pozytywnie wpływać na rzeczywistość i pomagać jak największej ilości potrzebujących.

Utrzymujemy regularne kontakty z mediami, partnerami, darczyńcami i społecznością lokalną. Towarzyszymy Aniołom w drodze, rozmawiamy ze sponsorami, tworzymy materiały prasowe i współorganizujemy akcje dobroczynne.

Cieszmy się, że wraz ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły możemy choć w małym procencie odczarowywać ten świat.

#PiękneAnioły #skrzydlata pomoc #csr #wizerunek