Nagroda Filantropa Krakowa a.d. 2020 w rękach mec. Agaty Kowalskiej!

Agata Kowalska, Partner Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy oraz wiceprezeska Stowarzyszenia Piękne Anioły  otrzymała tytuł Filantropa Krakowa „Za najciekawszą formę i efektywność filantropii”. Mec. Kowalska jest ekspertką legislacyjną Izby Gospodarki Elektronicznej. Działa w ruchu ekonomii wartości Open EyesEconomy on Tour, mentorka wiodącą
w Women in Law Foundation dla młodych prawniczek.

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia Piękne Anioły, którego współzałożycielką
i wiceprezeską jest Agata Kowalska, jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin przez odmianę ich warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych, bądź też modernizację innych pomieszczeń na wymienione potrzeby. Wszystko to podyktowane jest potrzebą stworzenia dzieciom elementarnych warunków dla prawidłowego rozwoju. Fundusze na remonty pozyskiwane są od sponsorów instytucjonalnych i prywatnych, ale Agata Kowalska inicjuje także rozmaite wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, podczas których zbierane są środki na działalność.

 

Laureatka wspiera prawnie stowarzyszenie, poszukuje sponsorów, współorganizuje akcje, coachingi rówieśnicze koordynuje remonty pokoi dziecięcych. Udziela również bezpłatnej pomocy prawnej innym organizacjom charytatywnym. Od wielu lat wspiera doroczną akcję Prawnicy Chorym Dzieciom na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

 

Od początku działalność Stowarzyszenia opiera się na ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.

 

Piękne Anioły wykonały ponad 200 remontów dla około 450 dzieci w ramach akcji Słoneczne Pokoje, przeprowadziły remonty 30 sal w szpitalach, hospicjach czy świetlicach środowiskowych
i zorganizowały wiele ogólnopolskich zbiórek środków czystości, czy przyborów szkolnych.

 

Gratulujemy Mecenas Agacie Kowalskiej i cieszymy się, że Kraków jest miejscem, gdzie dzieją się tak ważne i potrzebne inicjatywy.